Tag Archives: John Hemming

Kontroverzné adopcie: List komisárovi RE pre ľudské práva Nilsovi Muižnieksovi

List je uverejnený na stránkach strany SaS.

John Hemming, Monika Flašíková – Beňová, Radoslav Procházka, Marica Pirošíková a Lucia Nicholsonová sa spoločne podpísali pod list na pomoc slovenským deťom v Británii.

Vážený pán komisár,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s problémom neodôvodnených adopcií detí žijúcich biologických rodičov vo Veľkej Británii. Na tento problém upozornili slovenské médiá na základe prípadu rodiny Boórových, ktorým boli pred dvoma rokmi po prehliadke u lekára odňaté deti vo veku jeden a pol a tri roky pre podozrenie z fyzického násilia. Hoci toto podozrenie sa nedokázalo, bolo nedávno rozhodnuté, že deti budú rodičom trvale odňaté. Hoci výchovu detí by rada prevzala ich biologická stará mama žijúca v Slovenskej republike, ktorá je podľa odborných posudkov vypracovaných v Slovenskej republike na túto úlohu spôsobilá, britský súd uprednostnil náhradnú rodinu v Británii. Keď začali slovenské štátne úrady uvedený prípad prešetrovať, ukázalo sa, že podobných prípadov je viac. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečujúci priamy výkon relevantných medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, v súčasnosti eviduje už 25 otvorených prípadov adopcií detí so slovenským občianstvom vo Veľkej Británii. Na základe dostupných informácii sa javí, že sa jedná o systémový problém.

Čítať ďalej

How can I help

Events – participate or spread the word

  • 04.10.2012, Anonymous protest, Rochdale Town Centre, 17a Baillie Street OL16 1JA Rochdale, 09:00 – 16:00. Facebook event. Protest to be held for the Crimes against the innocent children, Who have been let down massively by the system!! A call for Rochdale council to resign from the jobs on the board, and to inform the Public of what their Local council has covered up and allowed what happened to go ON!
  • 06.10.2012, Belfast, City Hall, 13:00, Be involved in parallel demonstration (Slovakia, Czech republic, Ireland and more ,,..) Facebook page, David Kakoni – organizer
  • 10.10.2012. Be  involved in referendum in Ireland!, Web pages, Full text of the referendum – Thirty-First Amendment of the Constitution.
    Irish Times – Wording of children’s rights referendum is published – The Government today published the wording of the children’s rights amendment to the Constitution.

Other activities – participate or spread the word

Čítať ďalej