Category Archives: Mám problém – ako postupovať

Ako postupovať, keď si vás vyhliadnu britské sociálne služby (Social Services)

Štyri zlaté pravidlá v skratke:
1. Ignorujte sociálnych pracovníkov!!!Nerozprávajte sa s nimi, nevpúštajte ich do domu, nedovoľte im aby na vás písali hodnotenie alebo vás posielali na psychologické ohodnotenie. Social Services (ďalej „SS“) nemajú žiadne právomoci, preto nie ste povinní ich počúvať ani poslúchať. SS sú vaši nepriatelia, preto ignorujte ich hrozby a neriaďte sa ich inštrukciami. Čím viac s nimi budete „spolupracovať“, tým väčšia je pravdepodobnosť, že neskôr prídete o svoje deti. Zdvorilo odmietnite alebo sa aj ospravedlňte, ale nikdy ich neposlúchajte!

Čítať ďalej

Užitočné odkazy

Slovenské stránky

  • Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, ktoré vymedzujú ťažiskové úlohy Centra, a to v troch základných oblastiach:
    • vymáhanie výživného z cudziny
    • neoprávnené premiestnenia alebo neoprávnené zadržiavania dieťaťa vrátene zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom
    • medzištátne osvojenia
  • Dohovor o právach dieťaťa – plné znenie, Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989.

English usefull links

Čítať ďalej