Category Archives: English

How can I help

Events – participate or spread the word

 • 04.10.2012, Anonymous protest, Rochdale Town Centre, 17a Baillie Street OL16 1JA Rochdale, 09:00 – 16:00. Facebook event. Protest to be held for the Crimes against the innocent children, Who have been let down massively by the system!! A call for Rochdale council to resign from the jobs on the board, and to inform the Public of what their Local council has covered up and allowed what happened to go ON!
 • 06.10.2012, Belfast, City Hall, 13:00, Be involved in parallel demonstration (Slovakia, Czech republic, Ireland and more ,,..) Facebook page, David Kakoni – organizer
 • 10.10.2012. Be  involved in referendum in Ireland!, Web pages, Full text of the referendum – Thirty-First Amendment of the Constitution.
  Irish Times – Wording of children’s rights referendum is published – The Government today published the wording of the children’s rights amendment to the Constitution.

Other activities – participate or spread the word

Čítať ďalej

Užitočné odkazy

Slovenské stránky

 • Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, ktoré vymedzujú ťažiskové úlohy Centra, a to v troch základných oblastiach:
  • vymáhanie výživného z cudziny
  • neoprávnené premiestnenia alebo neoprávnené zadržiavania dieťaťa vrátene zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom
  • medzištátne osvojenia
 • Dohovor o právach dieťaťa – plné znenie, Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989.

English usefull links

Čítať ďalej

Media in English

On this page are available all relevant media  in English language.

Anonymous message to Social Services – http://social.services.we.are.anonymous.aninote.com/.

Press releases

N/A

Media

Čítať ďalej