Vyvetrajme ministerstvá !!! (M.práce, soc.vecí a rodiny, MZV a Ambasádu v UK)

Dňa 6.10.2012 sa konajú paralelné demonštrácie v troch krajinách:

 • na Slovensku (Bratislava,  Košice, Žilina a Sereď),
 • v Írsku (Belfast).a
 • v Čechách (Praha).

Ciele a výzvy daných demonštrácií sú nasledujúce:

Demonštrácie sa tento raz budú konať v duchu hesla:

“VYVETRAJME MINISTERSTVÁ!!!!”

Ciele demonštrácie, ktorých by sa mali držať všetky paralelné protestné miesta !!!

Celú našu iniciatívu odštartoval prípad Boorových. Po tom, čo TV JOJ odvysielala dokument Bez detí neodídem a naďalej nás informovala o celom vývoji tejto, nazvime to „kauzy“, som aj ja, ako jedna z vás bola šokovaná, sklamaná, smutná, znechutená a pobúrená. Vravela som si: „Musíme s tým niečo urobiť!“Napadlo mi vtedy, ako prvý krok, jediné – vytvoriť stránku, kde sa všetci spojíme a budeme hľadať riešenie, ako tejto rodine pomôcť. To je hneď aj vysvetlenie, prečo FB stránka, ktorú som založila, nesie názov Ivany Boórovej.

Dnes už je všetkým z vás jasné, že nejde iba o túto rodinu. Ide o množstvo viac či menej podobných prípadov, o rodiny, ktorým Briti a Íri berú detí z veľmi pochybných dôvodov. Ide o problém (ne)fungovania britského sociálneho systému, ktorý viac ako blaho detí podporuje nútené adopcie. Vzorec je vždy podobný – dôvod či zámienka na pochybenie rodičov (choré dieťa, jeho zranenie…atď atď atď) – obvinenie rodiča, označenie za tyrana či inak nespôsobilého na to, aby sa postaral o svoje deti – odobratie – snaha zdeptať dieťa i rodičov – nezávislý súdny proces, kde je právo na strane sociálnych pracovníkov – schválenie adopcie.

Do tohto mnou veľmi zjednodušeného vzorca však v istom momente môže, či skôr MUSÍ, zasiahnuť slovenská strana. Kompetentným orgánom je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Ďalej iba Centrum). To by si v istom momente malo občanov SR vyžiadať domov, aby o ich ďalšom osude a umiestnení rozhodovali naše sociálne orgány. PRESNE V TOMTO SA SKRÝVA ODPOVEĎ na otázku, prečo sú deti Boórové stále v UK, prečo sú rozbité a nešťastné mnohé ďalšie rodiny – pre NESPRÁVNY POSTUP KOMPETENTNÝCH v Slovenskej republike. Zjednodušene povedané – Centrum dalo ? SÚHLAS na to, aby o občanoch SR rozhodovala Veľká Británia a ich právny systém. To je zároveň aj odpoveď na otázku, prečo dva roky Ivana s jej mamou bojujú za svoje deti a stále neúspešne.

Čonkovci – vráťme sa k uvedenému vzorcu. Podobný scenár – zámienka na odobratie, arogancia na Konzuláte SR v Británii, neochota pomôcť. Malou zmenou je medializácia tohto prípadu hneď v jeho počiatku, vďaka čomu sa do vzorca zapojilo aj Centrum. (Samozrejme aj vďaka novému vedeniu.) Riaditeľka Centra A.Cisárová sa na súde postarala o to, že o osude detí Čonkových rozhoduje naša legislatíva. A tu je veľmi pekne vidieť, ako (ne)funguje ani náš sociálny systém – o niektoré z ich detí sú rodičia „spôsobilí“ starať sa, o staršie nie. Nehovoriac o porovnaní životných podmienok tejto rómskej rodiny s inými rómskymi rodinami na Slovensku.

Dôležité je preto uvedomiť si, že prostredníctvom „legálneho obchodovania s deťmi vo Veľkej Británii a v Írsku“ sa odhalil SLOVENSKÝ NEFUNKČNÝ SOCIÁLNY SYSTÉM, čo si vyžaduje OKAMŽITÚ ZMENU!

V predchádzajúcich slovách máme zhrnutých hneď niekoľko oblastí, proti ktorým v našich demonštráciách musíme bojovať a na čo budeme v SOBOTU 6.októbra APELOVAŤ.

1.)    Vrátenie všetkých detí na Slovensko.

 • Zverejnenie všetkých prípadov takto odobratých detí – v akom sú prípady štádiu; čo kompetentní pre tieto rodiny spravili. Chceme jasné, konkrétne a ucelené informácie. Aktuálne aj aktualizované. Aké kroky a čo presne sa vo veci vrátenia ukradnutých detí koná, deje.
 • Možnosti repatriácie v už otvorených prípadoch, aj v prípadoch, ak rodičia a deti sú ešte schopné obnoviť rodinný život
 • Urgovať ich návrat domov
 • ŽIADAME ABY SA K TOMU VYJADRILI: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Predseda vlády SR, Prezident SR. VYZÝVAME ICH, ABY KONALI TAK, AKOBY IŠLO O ICH VLASTNÉ DETI!!!!

(pozn. pre organizátorov paralelných protestov: vhodné prečítať Výzvu vláde a prezidentovi, Otvorený list, ako aj pridať reakcie a vlastné príhovory pre túto oblasť)

2.)    Potrestanie vinníkov.

 • verejnosť si žiada zverejniť presný zoznam ľudí, ktorí pochybili MENOVITE – ministerstvá už mali dosť času na to, aby vyvodili dôsledky. Chceme vedieť, kto nekonal tak, ako konať mal. 
 • títo ľudia už nemajú dávno vykonávať svoju funkciu!!! 
 • žiadame vymeniť ľudí na Konzuláte!!! 
 • žiadame vymeniť ľudí na Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny a na Ministerstve zahraničných vecí, ktorí pochybili !!! (apelácia na p.Lajčáka a p.Richtera) 
 • žiadame vymeniť všetkých pracovníkov Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktorí v ňom pracovali pod vedením bývalej riaditeľky!!! 
 • podporujeme iniciatívu skupiny ľudí vystupujúcich pod názvom ZMEŇME AMBASÁDU (vhodné prečítať ich požiadavky)
 • žiadame odvolanie Verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany Dubovcovej, nakoľko patrí k ľuďom, ktorí pochybili už len svojim prístupom k občanom SR, ktorých má chrániť!!!

3.)    ZMENA SOCIÁLNEHO SYSTÉMU

 •  Zmena sa musí hlavne týkať posilnenia sociálnych pracovníkov v teréne, ich výrazné ohodnotenie vzhľadom na rizikovosť ich prace!!!
 • Ministerské úradníčky zamestnať iba po dôkladnom preverení psychológmi (empatia, citlivosť k utrpeniu, k chudobe!!!! Aby viac komunikovali s nižšími sociálnymi kurátorkami.
 • Aby rešpektovali ich správy o sociálnej situácii v krajine.
 • Viac právomoci Sociálnej kuratele na UPSVAR na Ústredí v BA, na okresných a miestnych úrovniach.
 • Nesanovať chudobu a utrpenie bezbreho financiami
 • Nezakladať zbytočne komunitné centrá, ale pomáhať ľuďom v núdzi v ich domácom prostredí!!!!!
 • Oddeliť konanie Ministerstva sociálnych vecí a Centra (CIPC) od konzulátu.

4.)  Čo žiadame od Prezidenta SR?

 •  Žiadame, aby prezident zvolal vlastnú tlačovú konferenciu (urobiť tak mal už dávno) a verejne sa k tomuto všetkému vyjadril.Nestačí nám jeho list na webovej stránke, kde sa obhajuje, že konal v rámci kompetencií. Ale pokojne sa môže k nemu vrátiť a vysvetliť nám, prečo dátumy komunikácie s p.Študencovou začínajú AŽ 15.júna 2012????

V súvislosti s jeho vyjadrením, žiadame vysvetliť, prečo on osobne alebo prvá dáma sa štítia občanov? Prečo p. Študencovú neprijal a prečo posunul stretnutie na Úrad zahraničia, ktorý o prípade Boor vedel už na začiatku a zrejme ho neinformovali?

Ďalej žiadame, aby na tlačovej konferencii odpovedal na tieto otázky:

 • Vo vyhlásení UK k adopciám bol uvedený jeden z bodov, že platí prezumpcia neviny. Ako je v prípade rodiny Boórvých dodržaná? (aj napriek tomu, že vina už od začiatku nikdy nebola dokázaná a obvinenie bolo vzaté späť).
 • Aké dôsledky vyvodí voči tomu, že slovenské kompetentné inštitúcie a zamestnanci fatálne pochybili?
 • Aké budú konkrétne kroky prezidenta na vrátenie slovenských občanov na konanie na Slovensku?
 • My, občania SR, ktorých reprezentuje, sme mu posielali Otvorený list, ako aj pozvánku na dnešnú demonštráciu. Neráčil sa nám ani odpovedať. Prečo? Ignoruje hlas slovenského ľudu??? Prosíme o rovnakú úctu k obyvateľom SR, ako máme my k Prezidentovi SR.

Tieto demonštrácie sú zároveň i priestorom na to, aby sme si spoločne zosumarizovali ďalšie kroky a spoločné požiadavky, preto budem veľmi rada, ak sa pripojíte a vystúpite so svojimi nápadmi a názormi!

 Priestor dáme každému z VÁS.

Demonštrácie sa zúčastní aj p.Eleonóra Študencová, mama Ivany Boórovej, ktorá súhlasí s našimi požiadavkami a podporuje nás v nich. Zároveň Vám všetkým ďakuje za podporu a pomoc. Aj s ňou sa budeme rozprávať na demonštrácii v Bratislave.