Rodina – slohová práca 10r. Dominika

Slohová práca Dominika 10r. (jej autentický prepis).

Rodina pre mňa znamená to najkrajšie. Spolu sa hrávame a spievame. To čo sa mi najviac páči je to, že sme spolu. Iné deti nemajú rodičov, ale chcú mať. Pán Boh nám udelil lásku medzi sebou. Každý deň máme šancu, každého stvoril Pán Boh a podľa toho sa máme správať. A nemáme ubližovať, ale sa máme milovať. Čo by za to dali iné deti. Chodíme pomáhať ostatným deťom, aby našli rodinu (doplním že má na mysli http://www.minibodka.sk). Raz sa mi to stalo, že jeden muž (má na mysli bezdomovca) si pýtal niečo a ujo (tým má na mysli mňa) povedal: poďte idem vám niečo kúpiť. A ďakujem svojmu ujovi, že ma vybral z toľkej špiny a zla. A mám ho veľmi rád.

Na Facebooku uverejnil dňa 5.10.2012 Milan Daniel