Ako postupovať, keď si vás vyhliadnu britské sociálne služby (Social Services)

Štyri zlaté pravidlá v skratke:
1. Ignorujte sociálnych pracovníkov!!!Nerozprávajte sa s nimi, nevpúštajte ich do domu, nedovoľte im aby na vás písali hodnotenie alebo vás posielali na psychologické ohodnotenie. Social Services (ďalej „SS“) nemajú žiadne právomoci, preto nie ste povinní ich počúvať ani poslúchať. SS sú vaši nepriatelia, preto ignorujte ich hrozby a neriaďte sa ich inštrukciami. Čím viac s nimi budete „spolupracovať“, tým väčšia je pravdepodobnosť, že neskôr prídete o svoje deti. Zdvorilo odmietnite alebo sa aj ospravedlňte, ale nikdy ich neposlúchajte!

Nikdy SS nežiadajte o pomoc. Dobre si vopred premyslite, ak chcete nahlásiť násilnosti svojho partnera (najmä ak ide len o verbálne násilie) alebo dokonca sexuálne obťažovanie (hlavne ak vás deti prosia, aby ste nič nehovorili), pretože keď sa raz do prípadu zapoja sociálni pracovníci alebo polícia, riskujete že prídete o deti z dôvodu „neschopnosti ich ochrániť“.

Nikdy nedovoľte sociálnym pracovníkom vstúpiť do vášho domu bez vopred dohodnutého stretnutia:

o    Nikdy nechoďte na stretnutia so sociálnymi pracovníkmi sami.

o    Nikdy nepristúpte na dobrovoľnú starostlivosť sociálnych služieb o vaše deti.

o    Nikdy nepriznajte žiadne pochybenie (ani oni to neurobia).

o    Nikdy voči nim nebuďte hrubí alebo nepriateľskí.

o    Zároveň ich však nikdy neposlúchajte!

o   NIKDY, NIKDY nič nepodpisujte, ani pod nátlakom! Nezabúdajte, že sociálni pracovníci nie sú polícia a nemajú žiadne právomoci na to, aby vám dávali príkazy. To môže urobiť jedine súd.

o   Ak vám súdom nebol zakázaný kontakt s deťmi, SS vám nemôžu zabrániť  stretávať sa s deťmi po návrate zo školy ani dostávať od nich emaily odoslané z akejkoľvek verejnej knižnice ani obdržať hovor na účet volaného z ktoréhokoľvek verejného telefóneho automatu, ak vytočia číslo 100.

Ak vám SS hrozia, že dajú vaše deti k adopcii, urobte všetko preto aby na vás nezabudli. Pevne ich objímte pri “poslednom kontakte”, aby ich nemohli od vás ľahko odtrhnúť. Opakujte im, že zlí ľudia ich kradnú pre peniaze a aby nesúhlasili s adopciou, keď im budú chcieť dať zlú novú mamu a otca!

Toto aspoň pomôže sabotovať pokusy o nechcenú adopciu a tiež zabezpečí, že vaše deti na vás nezabudnú a pokúsia sa s vami neskôr skontaktovať. Len málo adoptívnych rodičov je ochotných prijať dieťa, ktoré odmieta adopciu za akýchkoľvek podmienok.

  • 2. Rodinné súdy: 99,7% rodičov prehrá súd s SS. Tí čo vyhrajú sú väčšinou tí, ktorí zastupujú sami seba, pretože veľká časť právnikov určených na právnu pomoc na rodinných súdoch sú „profesionálni prehrávači“, ktorí vôbec nie sú na vašej strane! Ak ste pár, nech jedného z vás zastupuje právnik a druhý z vás nech sa zastupuje sám. Hovorte fakty, nie názory. Nikdy neprerušujte prejavy iných a snáď vám bude aspoň umožnené prehovoriť na rozdiel od mnohých rodičov, ktorí navždy prišli o svoje deti bez toho aby povedali jediné slovo!

o   Ak je to možné, odpovedajte na všetky otázky polície a právnikov len “áno”, “nie” alebo “neviem”.

o   Nikdy sa nesťažujte na sociálnych pracovníkov alebo členov polície prítomných na súdnom procese.

o   Nikdy nehovorte, že je proti vám vymyslená konšpirácia. Namiesto toho uveďte, že sociálni pracovníci sa zúfalo snažia zakryť svoje vlastné chyby na vašom prípade a že verejní pracovníci sú notoricki známi tým, že sa radšej snažia zakryť svoje chyby ako by ich mali priznať.

o   Nikdy neodchádzajte zo súdneho pojednávania pred jeho skončením, pretože tým  umožníte SS aby vyslovili klamstvá, ktoré sa stanú faktami voči vám a ktoré už nikdy nevyvrátite.

o   Nikdy nepíšte listy sudcovi ani SS, pretože tým nič nedosiahnete a dokonca by to mohlo uškodiť vášmu prípadu.

·3. Experti ako svedkovia – dovoľte použiť len profesionálov, psychológov a posudkových pracovníkov na ohodnotenie rodičov, ktorí sú uvedení na stránke http://punishmentwithoutcrime.wordpress.comVyhnite sa takzvaným “profesionálom” dosadeným  SS, ktorí pravidelne dostávajú vysoké odmeny, aby vás zdiskreditovali!

  • 4. Opustite krajinu – pamätajte si, že v Írsku nie sú žiadne nútené adopcie (na trajekt nepotrebujete cestovný pas), rovnako ako v Španielsku, Francúzsku alebo Taliansku a Severnom Cypre. Odíďte legálne (nikto vás nemôže zastaviť!) ešte počas tehotenstva alebo skôr ako sa začnú súdne pojednávania a budete v bezpečí.

Áno, môžete ich poraziť!

Autor: Ian Josephs

Zdroj: http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/2-ss-are-after-you/

Preložila Katka, 25.09.2012