Výzva verejnosti pre Vládu SR

Otvorený list uverejnený na diskusii na Facebooku 19.09.2012, a 25.09 ho podporovalo 8700 účastníkov. Reakcie o ktorých vieme sú na stránke Mediálne ohlasy – Tlačové vyhlásienia SR.

Pán prezident, pán premiér, páni ministri, páni poslanci a poslankyne, slovenské médiá a všetci občania SR,

prosím venujte nasledujúcim slovám dostatočnú vážnosť a vstúpte si do svedomia!

Dňa 16.9.2012 bol na TV JOJ odvysielaný dokument „Bez detí neodídem“ a následná diskusia o jeho obsahu. Dokument hovorí o slovenskej občianke, ktorá žila so svojou rodinou – manželom a dvomi deťmi vo Veľkej Británii.

Ivana Boórová, ako sa mamička volá, nikdy nezneužívala sociálny systém Veľkej Británie, pracovala, platila dane a odvody. Po návšteve detského lekára za účelom vyliečenia infekcie na genitáliách u svojho syna sa stala obeťou absurdného, nelogického a arogantného administratívneho procesu, počas ktorého napriek jej plnej kooperácii s pracovníkmi Social Services a súdmi po dvoch rokoch sa dopracovala k tomu, že o jej oboch deťoch bolo rozhodnuté, že budú ponúknuté na adopciu a pani Ivane bolo umožnené sa s nimi stretnúť naposledy.

Skutočnosti uvádzané v dokumente aj v následnej diskusii naozaj nechávajú rozum stáť a ak mal niekto predstavy o Veľkej Británii ako o demokratickej krajine s funkčnou verejnou správou a spravodlivým súdnictvom, po vzhliadnutí relácie rozhodne prišiel o ilúzie a prípadný plánovaný pobyt či život v monarchii poriadne prehodnotí.

Čo je však zarážajúce a do očí bijúce z pohľadu Slovákov žijúcich tak v zahraničí, ako aj doma, je „postup“, resp. nečinnosť, ignorácia, neodbornosť a neochota VŠETKÝCH oslovených orgánov Slovenskej republiky, ktoré boli s kauzou oboznámené a mohli (a mali) konať oveľa skôr ako teraz, keď je prípad vo (veľmi tragickom) finále.

A ani teraz, keď sa prípadu venuje mediálna pozornosť (o tom ďalej), sa odborníci, ktorí do diskusie prizvali pozvanie, neboli schopní pripraviť ani teoreticky tak, aby vedeli kvalifikovane odpovedať nielen na otázky k ne/činnosti úradov, ktoré zastávajú, ale ani argumentovať so starou mamou detí, laičkou, ktorá bola nútená naštudovať si všetky procesy, predpisy, dohovory, ktoré sa týkajú prípadu oveľa obšírnejšie, fundovanejšie, ako prítomní odborníci, väčšinou platení z našich daní.

JUDr. Igor Pacolák napriek všetkému, čo odznelo v relácii a z čoho evidentne a nepochybne vyplývalo, že konzulárny úrad v Londýne konal nielen arogantne, ale neodborne, laxne, neskoro, nedostatočne, bez záujmu, nebol schopný prevziať zodpovednosť a vyjadriť sa aspoň alibisticky v zmysle „preverím a vyvodím personálnu zodpovednosť“. Ak by som bola vo Veľkej Británii a mala by som problém, určite viem, na ktorého právnika by som sa neobracala. JUDr. Belica vie síce citovať zákony, ale každému pozorovateľovi diskusie bolo jasné, že pri „babičke“ vyzerá ako študent, čo sa zle pripravil na skúšku.

Hoci je kauza naozaj už vo finále a môžeme len dúfať, že dopadne spravodlivo a matke, ktorá svoje deti miluje, nebudú skutočne navždy odobraté, ani takýto šťastný koniec nás nemôže uspokojiť. Nemôžeme byť spokojní s tým, ako sa verejné orgány platené z našich daní stavajú k problémom svojich občanov.

Žiadame ministra zahraničných vecí o vyvodenie personálnej zodpovednosti voči zamestnanom konzulárneho úradu v Londýne a to všetkým, ktorí prišli s kauzou do kontaktu, hoci i letmo. Po tom, ako sa ku kauze postavil JUDr. Igor Pacolák a ako sa postavil nekriticky za úrad, ktorý evidentne zlyhal, žiadame o jeho odvolanie.

Žiadame ministra zahraničných vecí, vládu SR a prezidenta SR, aby využili všetky diplomatické prostriedky na vydanie detí do SR a ich vrátenie matke. 

Rovnako trestuhodné je aj to, že o tejto kauze – a ani tých ostatných – sa neobjavila v našich médiách ani čiarka, až do augusta 2012. Žiadame preto médiá, aby sa správali zodpovedne. Majú veľký vplyv, ktorý možno zneužiť, nevyužiť, alebo využiť v prospech dobrej veci. Médiá môžu vyvíjať nátlak na kompetentných, vplývať sa spoločenskú mienku, prebrať ľudí z letargie. Namiesto toho nás kŕmia zbytočnými a priam hlúpymi reláciami typu „reality show“, potom mesiace po ich skončení každým kýchnutím umelo vyrobených „celebrít“ s podpriemerným IQ a nulovým spoločenským prínosom. Žiadame médiá o lepšie a efektívnejšie využívanie svojho vplyvu, o viac KVALITNÝCH publicistických relácií, o výchovu investigatívnych žurnalistov, o plnenie svojho spoločenského poslania, ktorými nie je len “zabávať”, ale najmä informovať a pomáhať, keď je to v ich moci.

Pán prezident a členovia vlády, práve vám sme dali do rúk zákonodarnú a výkonnú moc. Ste tými, čo by mali hájiť naše záujmy. Dnes sa môžete hanbiť za to, že nerobíte to, čo by ste mali. Že svoj pohľad radšej odvraciate. My všetci občania Slovenskej republiky sa chceme cítiť v bezpečí, chceme mať vieru a dôveru v to, že ak sa aj najslabší z nás dostane do problémov, tak vy budete tí, čo ako prví poukážete na nespravodlivosť a bezprávie. Chceme vedieť, že sa vo svojej krajine máme na koho obrátiť. Chceme sa spoľahnúť na to, že ak bude ktorýkoľvek občan v problémoch, v ktorých sa ocitol nevinne, navyše ak budú týmito občanmi deti, tak štát, v ktorom žijeme, nebude ľahostajný a urobí všetko pre to, aby pomohol. Ak toho nie ste schopní, vzdajte sa svojich mandátov a pozícií, lebo v takom prípade ste nám – občanom SR –  NA NIČ.

Začať treba tak „od hlavy“, ako aj od každého jednotlivca, preto prosím každého, kto s obsahom tejto výzvy súhlasí, aby sa k nej pripojil a zdieľal ju ďalej, prípadne sa zamyslel nad ďalšími možnosťami, ako jednak pomôcť pani Boórovej a tiež zabrániť tomu, aby sa táto situácia opakovala. 

Ignorovať zlo je to isté, ako zlo konať.

Tak konečne predstúpte pred svojich občanov a konajte tak, ako by ste konali, keby išlo o VAŠE DETI!!!!!!

Podpísaní všetci, ktorí potvrdili účasť na udalosti výzvy v nasledujúcom znení:

Vyzývame PREZIDENTA a VLÁDU SR, aby sa zaujímala o prípad pani Ivany Boorovej a jej detí, ako aj o všetky ostatné prípady rodín žijúcich v UK, ktorým boli bezdôvodne, neprávom a násilím odobraté deti bez šance dostať ich ešte niekedy späť. Aby konali! Aby konali v mene svojich občanov, ktorí jej chcú pomôcť napriek tomu, že ju nepoznajú. Pán prezident, vy ste zástupca nášho ľudu. Vyzývame Vás KONAJTE. Mobilizujte príslušné úrady, aby spravili všetko pre to, aby sa deti vrátili k svojej matke. Nevyhovárajte sa na to, čo môžete a čo nie. Robte to, čo by ste spravili PRE SVOJE DETI!!!!!