Vyjadrenie strany SMER

Jednému z našich fanúšikov/divákov prišla odpoveď zo SMERu. Čo na to hovoríte?

Ďakujeme veľmi pekne za Váš mail aj za dôveru, ktorú vkladáte do strany SMER- sociálna demokracia.
Sme úprimne radi, že sa na Slovensku stále nájdu ľudia, ktorým nie je ľahostajní osud iných.
Prípad p. Boórovej rieši Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže na pokyn ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Slovensko vďaka flexibilnej reakcii bude zúčastnenou stranou v súdnom procese, ktorého výsledkom má byť verdikt o možnosti odvolať sa v prípade adopcie detí manželov Boórovcov. Slovensko tak mať možnosť intervenovať v prospech svojich občanov.

Veríme, že tento smutný príbeh bude mať šťastný koniec, aj vďaka pomoci slovenskej vlády.
Prajeme Vám veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom životeS pozdravom

Mgr. Monika Počátková
Riaditeľka tlačového odboru strany SMER- sociálna demokracia